Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

psychotherapy-iconΗ Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, είναι βραχύχρονη, εστιάζεται στις δυσκολίες του εδώ και τώρα και βασίζεται στην ανάπτυξη μιας ισχυρής θεραπευτικής συνεργασίας μεταξύ του θεραπευτή και του ασθενούς.
Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι μια βραχύχρονη, εστιασμένη ψυχοθεραπεία και μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία προβλημάτων, όπως την κατάθλιψη, το άγχος, το θυμό, στα προβλήματα γάμου, τις φοβίες, την κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες και στα πάσης φύσεως προβλήματα παιδιών και εφήβων.

Η θεραπεία εστιάζεται στον τρόπο σκέψης και κατ’ επέκταση στον τρόπο συμπεριφοράς και επικοινωνίας στο παρόν, παρά στις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι τόσο αποτελεσματική όσο η φαρμακοθεραπεία για την κατάθλιψη, το άγχος, τις εμμονές ή άλλες φοβίες και διαταραχές. Επιπρόσθετα, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι τα άτομα εκπαιδεύονται στην αυτοβοήθεια και έτσι είναι ικανοί να διατηρήσουν την βελτίωσή τους ακόμα και όταν η θεράπεια έχει τελειώσει.

Κατα την έναρξη της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ο θεραπευτής ζητά από τον θεραπευόμενο να συμπληρώσει έναν αριθμό ερωτηματολογίων που προσδιορίζουν μια ποικιλία συμπτωμάτων και προβλημάτων. Τα εν λόγω ερωτηματολόγια (forms) εκτιμούν κατα  προσέγγιση το βαθμό της κατάθλιψης, του άγχους, του θυμού, της φοβίας, των σωματικών συμπτωμάτων,την προσωπικότητα και τις σχέσεις. Στόχος αυτής της εκτίμησης είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για τον θεραπευόμενο έτσι ώστε ο θεραπευτής να ενημερωθεί γρήγορα για το πρόβλημα (αν υπάρχει) και την έκτασή του. Στη συνέχεια, ο θεραπευτής κι ο θεραπευόμενος δουλεύουν μαζί για να ανταπτύξουν ένα θεραπευτικό πλάνο. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει την συχνότητα των συνεδριών, την σημασία της φαρμακοθεραπείας, την διάγνωση, τους στόχους του θεραπευόμενου, την απόκτηση δεξιοτήτων, τις ανάγκες αλλαγής στον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς και επικοινωνίας καθώς και άλλους παράγοντες.

Αν και υπάρχουν μη δομημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, στην γνωστική συμπεριφορική θεραπεία ο θεραπευτής σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο θέτουν μια σειρά θεμάτων (μια ατζέντα) για κάθε συνεδρία. Η ατζέντα μπορεί να περιλαμβάνει ανασκόπηση της εμπειρίας του θεραπευόμενου από την προηγούμενη συνεδρία και την δουλειά στο σπίτι για την επόμενη εβδομάδα.

Ο στόχος είναι η λύση των προβλημάτων και όχι μόνο τα παράπονα γύρω από αυτά. Αν κάποιος πηγαίνει στο γυμναστήριο υπό  την επίβλεψη ενός προσωπικού γυμναστή πρέπει να περιμένει ότι θα προμηθευτεί με έναν οδηγό για το πως θα γυμνάζεται όταν ο γυμναστής δεν είναι εκεί. Έτσι, κατα τον ίδιο τρόπο στην γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, αυτό που ο θεραπευόμενος μαθαίνει στην συνεδρία είναι το πως θα εξασκηθεί μόνος του εκτός της θεραπείας. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που πραγματοποιούν τη δουλειά στο σπίτι παρουσιάζουν βελτίωση σε μικρότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η δουλειά στο σπίτι μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο της διάθεσης, των σκέψεων και των συμπεριφορών. Ακόμη, μπορεί να περιλαμβάνει προγραμματισμένες δραστηριότητες,αναπτυσσόμενους στόχους, διαχείριση των αρνητικών σκέψεων,συλλογή πληροφοριών και αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας με τους άλλους.

Μέρος τον προβλημάτων ενός θεραπευόμενου μπορεί να οφείλεται στη συμπεριφορά των γονιών, αδελφών ή άλλων κοντινών προσώπων προς εκείνον. Επομένως, αν και  η λύση των προβλημάτων βρίσκεται στο πως ο θεραπευόμενος σκέφτεται και λειτουργεί σήμερα, πολλές φορές είναι χρήσιμη η ανασκόπηση στις πηγές των προβλημάτων στο παρελθόν και η αλλαγή του τρόπου σκέψης προς αυτά στο παρόν. Επίσης, μέρος των προβλημάτων ενδέχεται να οφείλεται στο βιοχημικό υπόβαθρο, όμως, όπως προαναφέρθηκε το γεγονός ότι ο τρόπος σκέψης,συμπεριφοράς και επικοινωνίας, όπως επίσης πρόσφατα και παρελθόντα γεγονότα αποτελεί τεκμήριο για την ουσιαστική συμβολή της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας στην αντιμετώπισης της. Βέβαια, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της φαρμακοθεραπείας σε συνδυασμό με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία.  Ωστόσο, για τα περισσότερα προβλήματα υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η φαρμακοθεραπεία. Για πολλά σοβαρά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους πιστεύουμε ότι το καλύτερο είναι ο συνδυασμός τους. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας είναι ότι ο θεραπευόμενος μαθαίνει τρόπους έτσι ώστε να λύνει μόνος του τα προβλήματά του.

Ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους στόχους στην αρχή της θεραπείας, τους οποίους μπορεί ο θεραπευόμενος να τροποποιήσει στη συνέχεια. Επίσης, κατα τη διάρκει μπορεί να εκτιμά το κατα πόσο νιώθει λιγότερο ή στον ίδιο βαθμό κατάθλιψη, άγχος, θυμό. Χρειάζεται να νιώθει άνετα και να δίνει πληροφορίες στον θεραπευτή για τα προβλήματά του. Οι  πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες, με σκοπό να καταλάβετε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει σε θεραπευτικό επίπεδο. Ακόμη, με βάση το πρόβλημα ο θεραπευτής μπορεί να συστήσει στον θεραπευόμενο κάποια βιβλία για να διαβάσει ή άλλες πηγές. Όσα περισσότερα γνωρίζει ο θεραπευόμενος για τον εαυτό του τόσο καλύτερα θα γίνει με σκοπό να φτάσει στο επίπεδο να είναι ο ίδιος θεραπευτής του εαυτού του.
Πηγή: Leahy, R.L., & Holland, S.J. (2000). Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. New York: Guilford.
Τα κύρια προβλήματα και διαταραχές στις οποίες οποία η Γνωστική Συμπεριφορική προσέγγιση , παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία θεραπείας είναι:

Διαταραχές πρόσληψης τροφής
• ψυχογενής ανορεξία
• βουλιμία
• υπερφαγία

Διαταραχές άγχους
• Διαταραχή πανικού
• Ψυχαναγκαστική καταναγκαστική (ή Ιδεοληπτική) διαταραχή,
• Γενικευμενη αγχώδης διαταραχη
• Αγοραφοβία
• Κοινωνική φοβία
• Διάφορες ειδικές φοβίες

Διαταραχές διάθεσης
• Κατάθλιψη
• Διπολική (μανιο-καταθλιπτική) διαταραχή
• Διαταραχή μετά από Ψυχοτραυματικό Στρες

Άλλες κατηγορίες
• Σεξουαλικά προβλήματα
• Προβλήματα ζευγαριών
• Προβλήματα σε παιδιά και εφήβους
• Προβλήματα σωματικής υγείας
• Άγχος υπογονιμότητας
• Προβλήματα του παιδιού και της οικογένειάς του
• Διαταραχές της προσωπικότητας
• Προβλήματα συνηθειών (όπως τα τικς)
• Προβλήματα ελέγχου του θυμού

Οι  συνεδρίες

Στην πρώτη συνεδρία γίνεται λήψη ιστορικού και κανονίζουμε μαζι τη συχνοτητα των συνεδριων ανάλογα με την αναγκαιότητα του προβλήματος. Κάθε συνεδρία διαρκεί 50΄

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Λεωφόρος κηφισίας 5, Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6956549809, 2130325357

Διαταραχές πρόσληψης τροφής

 • ψυχογενής ανορεξία
 • βουλιμία
 • υπερφαγία

Διαταραχές άγχους

 • διαταραχή πανικού
 • ψυχαναγκαστική καταναγκαστική (ή Ιδεοληπτική) διαταραχή,
 • γενικευμενη αγχώδης διαταραχη

Φοβίες

 • αγοραφοβία
 • κοινωνική φοβία
 • διάφορες ειδικές φοβίες

Διαταραχές διάθεσης

 • Κατάθλιψη
 • Διπολική (μανιο-καταθλιπτική) διαταραχή
 • Διαταραχή μετά από Ψυχοτραυματικό Στρες

Άλλες κατηγορίες

 • Σεξουαλικά προβλήματα
 • Προβλήματα ζευγαριών
 • Προβλήματα σε παιδιά και εφήβους
 • Προβλήματα σωματικής υγείας
 • Άγχος υπογονιμότητας
 • Προβλήματα του παιδιού και της οικογένειάς του
 • Ψύχωση
 • Διαταραχές της προσωπικότητας
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Προβλήματα σωματικής υγείας
 • Χρόνιος πόνος
 • Προβλήματα συνηθειών (όπως τα τικς)
 • Προβλήματα ελέγχου του θυμού
 • Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης
 • Προβλήματα σχετιζόμενα με μαθησιακές διαταραχές

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Αγχώδεις διαταραχές (διαταραχή πανικού,φοβίες, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, κ.α), Διαταραχές Διάθεσης (καταθλιπτικές, διπολικές και άλλες διαταραχές).

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Οι ομάδες δημιουργούνται με θεματικές ενότητες (κρίσεις πανικού, αυτοπεποίθηση, διαχείριση άγχους κ.α) με σκοπό το κάθε μέλος της ομάδας να δει το πρόβλημα του μέσα απο τα μάτια των άλλων.

Συμβουλευτική Ζευγαριών

ζευγάρια που βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές για τη ζωή τους αποφάσεις (δημιουργία οικογένειας, διαζύγιο, δυσκολία με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών κ.α)

Ναταλί Βέλτση

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΜSc – Πτυχιούχος τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογια και Νευροψυχολογία (Α.Π.Θ). Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία συνδριά

Κάθε συνεδρία διαρκεί 50΄

 • Κρίσεις Πανικού – Αλήθειες με τη Ζήνα

  Κρίσεις Πανικού – Αλήθειες με τη Ζήνα

  Δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκ 2015 | Αλήθειες με τη Ζήνα – 15.12.2015 Ανθρώπινες, επίκαιρες, καθημερινές ιστορίες, από μια διαφορετική οπτική. Άνθρωποι γνώριμοι και μη, μοιράζονται με τη Ζήνα Κουτσελίνη τις προσωπικές τους εμπειρίες, τη δική τους αλήθεια.

  Details
 • Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού στο σπίτι

  Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού στο σπίτι

  Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐ 2015 Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση στην εκπομπή “ελένη” μιλά για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού στο σπίτι και για τα βήματα που χρειάζονται ώστε να μην διαταραχθεί η ψυχολογική κατάσταση του πρώτου παιδιού.

  Details
 • Οταν το αγόρι παίζει με κούκλες

  Οταν το αγόρι παίζει με κούκλες

  Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐ 2015 | Οταν το αγόρι παίζει με κούκλες (απο την εκπομπή “Ελένη”) Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση μιλάει στην εκπομπή “Ελένη” σχετικά με τον αν πρέπει να μας ανησυχεί η όχι όταν το αγοράκι μας πάιζει με παιχνίδια της αδερφής του.

  Details
 • Κρίσεις Πανικού- συμπτώματα- αντιμετωπιση (Μέρος β΄)

  Κρίσεις Πανικού- συμπτώματα- αντιμετωπιση (Μέρος β΄)

  Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουλ 2015 Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση σε ομιλία στο βιβλιοπωλείο Ιανός, εξηγεί τα συμπτώματα της διαταραχής πανικού, και τους τροπους αντιμετώπισης της.

  Details
 • Κρίσεις πανικού- συμπτώματα- αντιμετώπιση

  Κρίσεις πανικού- συμπτώματα- αντιμετώπιση

  Δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλ 2015 Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση σε ομιλία στο βιβλιοπωλείο Ιανός, εξηγεί τα συμπτώματα της διαταραχής πανικού, και τους τροπους αντιμετώπισης της.

  Details
 • Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστικη Διαταραχή (Ιδεοψυχαναγκαστική)

  Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστικη Διαταραχή (Ιδεοψυχαναγκαστική)

  Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουν 2014 Τι ειναι η Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική Διαταραχή? Ποια είναι τα συμπτώματα? Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση απαντά στη Χριστίνα Κανατάκη

  Details
 • Ναταλί Βέλτση- Ζευγάρι και καυγάς

  Ναταλί Βέλτση- Ζευγάρι και καυγάς

  Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουν 2014 Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση συζητάει στην εκπομπή “Παρτε θέση ” για τη θεραπέια ζευγαριών.

  Details
 • Διατροφικές διαταραχές, Βουλιμικά επεισόδια, επεισόδια υπερφαγίας

  Διατροφικές διαταραχές, Βουλιμικά επεισόδια, επεισόδια υπερφαγίας

  Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουν 2014 Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση συζητάει στην εκπομπη “Πάρτε Θέση” με τη Χριστίνα Κανατάκη για Διατροφικές διαταραχές , Βουλιμικά επεισόδια, επεισόδια υπερφαγίας. Ποια είναι τα σημάδια , πότε πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια.

  Details
 • Ναταλί Βέλτση -Έρωτας και εργασιακές σχέσεις

  Ναταλί Βέλτση -Έρωτας και εργασιακές σχέσεις

  Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουν 2014 Απο την εκπομπή “Πάρτε Θέση” με την Χριστίνα Κανατάκη

  Details
 • Διπολική διαταραχή

  Διπολική διαταραχή

  Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουν 2014 Η Νευροψυχολόγος Ναταλί Βέλτση συζητάει με τη Χριστίνα Κανατάκη για τη Διπολική Διαταραχή ,τα συμπτώματα και τη θεραπέια

  Details
 • Ζήλια:Είστε ο θύτης ή το θύμα

  Ζήλια:Είστε ο θύτης ή το θύμα

  Δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρ 2013 Πώς εκδηλώνεται η ζήλια; Υποφέρουν περισσότερο οι άντρες ή οι γυναίκες; Υπάρχουν συγκεκαλυμένες μορφές ζήλιας; Πώς θα απαλλαγείτε από το ψυχοφθόρο συναίσθημα είτε ζηλεύετε είτε σας ζηλεύουν; Η Ναταλί Βέλτση νευροψυχολόγος αναλύει τα sos της ζήλιας καλεσμένη της Χριστίνας Κανατάκη στην εκπομπή Πάρτε Θέση της TV100

  Details
 • Καταθλιψη:Μάθε τα σημάδια και νίκησε την-Πάρτε Θέση

  Καταθλιψη:Μάθε τα σημάδια και νίκησε την-Πάρτε Θέση

  Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιαν 2013 Η Ναταλί Βέλτση,νευροψυχολόγος,συζητάει με τη Χριστίνα Κανατάκη στην εκπομπή Πάρτε Θέσ της Tv100 για την καταθλιψη Εντοπίστε τα σημαδια και βοηθήστε τον εαυτό σας και τους γύρω σας να τα νικήσουν

  Details
Παρουσιάσεις